Un món de color

Minerllum t'oferix una gran varietat de minerals amb propietats tan màgiques com a decoratives.

L'ús que fem de les cookies és solament per a la gestió de la web. No es recopila cap dada de l'usuari. Ni de l'ús.
entendido
P r o m o c i o n s

Un món de color

Un mineral és un sòlid homogeni format per elements de la mateixa naturalesa que es presenta de manera natural i que ha estat format com a resultat de la interacció de processos geològics tant de tipus físic com químic.

Minerllum t'oferix una gran varietat de minerals amb propietats tan màgiques com a decoratives.

Més informació